Oppstart for nytt Fermate-kontor


 

En inspirerende samling med fullt hus og fremtidsrettet blikk er stikkord fra oppstartsfesten. Professor/prest Tor Johan Grevbo holdt foredrag over temaet: ”Sjelesorgens hemmelighet”. – Sjelesorgen representerer det store rommet hvor alle ting kan løftes frem i lys av kristen tro og tradisjon. Her kan det snakkes sant om livet og troen. Samtidig er ikke sjelesorgens rom ”behovsmassasje”, men et sted hvor mennesker utfordres, sa Grevbo blant annet.

Stortingspolitiker Line Henriette Hjemdal påpekte den store betydningen Fermate vil få. – Det er bedre å forebygge enn å reparere. Det er viktig med god og tydelig kompetanse for Fermate. Jeg tror ressurssenteret vil være svært viktig for mange mennesker, sa Hjemdal.

Magne Torbjørnsen, leder for hovedkontoret i Fermate, var også en av mange som gledet seg over oppstarten i Østfold og gratulerte med det nye kontoret.

Fermates medarbeidere i Østfold, Sigmund Danielsen og Torhild Nordberg ble presentert og bedt for. Anne Navestad sang under festen, som ble ledet av regionleder Bjørnar Holmedal i Normisjon i Østfold. Det er Normisjons region i Østfold som er eiere av det nyopprettede Fermate-kontoret.

Flere bilder fra festen på Normisjon region Østfolds hjemmeside